Uprawnienia

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Główna Powrót Produkty i usługi Rekomendacje

Lp. Imię i Nazwisko Wykształcenie Zakres wykonywanych czynności Rodzaj uprawnień,         Nr,data i kto wydał
1 Jan Leszczyński Wyższe Główny koordynator, Projektant konstrukcji budowlanych,      Inspektor nadzoru robót budowlanych 1. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, NR St-1408/73 z dn. 24.11.1973 r., wyd. Prezydium Rady Narodowej m.s.Warszawy Wydział Urbanistyki i Architektury                                                                   2.do wykonywania funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  NR 53/76/Wwm, z dn. 10.02.1976 r. Wyd. Urząd Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
2 Jerzy Maciałek Wyższe Projektant instalacji sanitarnych,             Inspektor nadzoru robót sanitarnych 1. do kierowania robotami w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, NR 96/70 z dn. 06.04.1970 r. wyd. Prezydium Rady Narodowej m.Wrocławia Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury we Wrocławiu                                                                                 2.do sporządzania projektów w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, NR 335/74/Wm z dn. 25.10.1974 r. wyd. Urząd Miasta Wrocławia Wydział Gospodarki Przestrzennej, Geologii i Ochrony Środowiska
3 Bożena Rabiega Wyższe Projektant konstrukcji budowlanych 1.do sporządzania projektów w zakresie rożwiązań konstrukcyjno - budowlnych.                                                                                    2. Do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych                                                       NR602/87/UW  z dn. 17.12.1987 r. wyd. Urząd Wojewódzki Wydział Planowania Przestrzennego Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
4 Tadeusz Waszak Wyższe Inspektor nadzoru robót elektrycznych 1.do kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie instalacji elektyrycznych, sporządzania projektów instalacji elektrycznych NR86/79/WPBB  z dn. 18.04.1979 r. wyd. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego Wrocław
5 Zbigniew Woźniakowski Wyższe Projektant architektury 1.do sporządzania projektów w zakresie rożwiązań architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych.                                                                                    2. Do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych                                                      NR390/85/UW  z dn. 10.12.1985 r. wyd. Urząd Wojewódzki Wydział Planowania Przestrzennego Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

 

Główna ] Produkty i usługi ] Pracownicy ] Rekomendacje ]

wyślij e-mail do adrgorzka@wp.eu z pytaniami lub komentarzami dotyczącymi strony web.
Copyright © 2007 Bogusław Gorzka 
Last modified: kwietnia 02, 2008